Menu Sluiten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

Cenergie is de innovatieve energiezorgpartner bij uitstek voor bouwheren en gebouwbeheerders.

Cenergie hecht een groot belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met respect en waardering voor alle klanten en medewerkers. In de overtuiging dat integriteit, openheid en alertheid de kernvoorwaarden zijn voor wederzijds vertrouwen. En met een klantgerichte aanpak als uitgangspunt.

Vernieuwingsdrang, neutraliteit en professionaliteit vormen de basis voor een duurzaam partnership met onze opdrachtgevers.

Cenergie werkt voor overheden, bedrijven en organisaties die begaan zijn met duurzaam bouwen en renoveren en energie-efficiëntie in het algemeen. Met Cenergie kiezen ze voor een integraal energiezorgplatform, gebouwd op de vier pijlers: advies, audits, energiezuinige technieken en energiebeheer.

Info over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kundigheid over Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Advies en audit omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Cenergie biedt energiediensten aan in elke fase van de levensloop van een gebouw. Hun energiezorgplatform berust op 4 pijlers, bemand door specialisten die de opdrachtgever bijstaan vanaf het concept tot en met de sloop of hernieuwbouw. Zodoende helpt Cenergie de opdrachtgever om zijn gebouw of patrimonium energiezuinig en duurzaam te bouwen, te onderhouden en te renoveren.

Ze geven advies in duurzaamheidsexpertise, doen audits om een gebouw Energetisch op te waarderen en geven advies m.b.t.

energiezuinige technieken.

Kortom, uw partner voor integraal en duurzaam bouwen.

Meer info over maatschappelijk verantwoord ondernemen nu op www.cenergie.be.

Tags

Energiebeheer | Energiezuinige Technieken | Gebouw Energetisch Opwaarderen | Innovatieve Energiezorgpartner | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen |