Menu Sluiten

Advies Circulair Bouwen


Advies circulair bouwen

Advies Circulair Bouwen.

Circulair bouwen is bouwen met een beter, zuiniger gebruik van hulpbronnen. Circulair bouwen streeft naar een efficiënt en effectief gebruik van hulpbronnen. Het doel is om economische, sociale én ecologische meerwaarde te genereren of minstens te behouden.

Door onder andere minder materialen te gebruiken, minder afval te produceren en leegstand aan te pakken, draagt de bouwsector bij aan de duurzame toekomst van Vlaanderen. Bovendien garandeert een circulaire bouwsector economische groei, werkgelegenheid op lange termijn en een positieve impact op het klimaat door minder uitstoot en op het milieu.

Een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast kan ook circulair bouwen genoemd worden.

Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

Circulaire strategieën stomen de bouwsector klaar voor de toekomst. Door met minder materialen en/of minder producten aan eenzelfde behoefte te voldoen, ontstaan er CO2-winsten in de ontginning, productie, het transport en de afvalverwerkingsfase van deze vermeden producten.

Info over advies circulair bouwen

Meer info over Advies circulair bouwen

Advies circulair bouwen.

Het hoofdprincipe van circulair bouwen is dat er rekening wordt gehouden met de fase na de huidige gebruiksfase. Flexibel ontwerpen is hierbij de eerste stap. Hierdoor kan de levensduur van het gebouw verlengd worden.

Het voorzien van mogelijkheden om de materialen op een kwaliteitsvolle manier te recupereren is de tweede stap. Het gebouw wordt op deze manier een grondstoffenbank waarmee nieuwe gebouwen gebouwd kunnen worden na de levensduur van het huidige gebouw. Een ander belangrijk principe is dat menselijke middelen beter ingezet moeten worden door onder andere scholing en intensievere samenwerkingsverbanden. Dit intensieve proces begeleiden gespecialiseerde ondernemingen graag met de opgedane kennis in eerdere projecten.

Met een tool C-Calc wordt de circulariteit van een gebouw gemeten en vergeleken.

Er wordt een assessment gedaan van de gebruikte en afgevoerde materialen en van de aanpasbaarheid en het proces om tot een circulair gebouw te komen. Slechts met aandacht voor deze drie onderwerpen kunnen we spreken van een gebouw met een circulaire insteek.

Meer info over advies circulair bouwen nu op www.cenergie.be.

Tags

Advies Circulair Bouwen | Advies Over Circulairiteit | Circulair Bouwen | Circulair Materiaal | Circulaire Bouweconomie | Circulariteit Gebouw Meten | Circulariteit Gebouw Vergelijken |