Menu Sluiten

Energiemonitoring


Energiemonitoring

Energiemonitoring:

Een passende opvolging van uw energie- en waterverbruik maakt het mogelijk snel in te spelen op eventuele fouten of verliezen. De ervaring leert dat zo’n systematische opvolging 5 tot 10% besparing kan opleveren. Cenergie biedt u de aangepaste webgebaseerde software om uw verbruik te monitoren, afwijkingen te rapporteren en voorspellingen uit te voeren.

Cenergie ondersteunt de hosting, IT-implementatie, de benodigde softwaretools en configuratie voor de energiemonitoring, de opleiding en de eerstelijns ondersteuning van de gebruikers.

Desgewenst kan u de opvolging ook aan Cenergie toevertrouwen die dan op gepaste tijdstippen rapport uitbrengt.

Door de keuze van een goed energieboekhoudpakket kan u met de verzamelde data veel meer dan enkel uw verbruiken visualiseren en vergelijken. Het uiteindelijke doel is een energiemanagement waar de energiemanager op ieder moment een duidelijk zicht heeft op de kosten en de evoluties in gestelde doelen.

Dit kan zowel per gebouw als per groep van gebouwen.

Info over energiemonitoring

Informatie over Energiemonitoring

Energiemonitoring als tool om gebouwen te vergelijken.

D.m.v. wetenschappelijk onderbouwde kengetallen wordt het energieverbruik van het gebouw getoetst aan dat van gebouwen met een gelijkaardige functie.

Energiemonitoring om uw energiebesparingsprojecten te beheren.

Rendabiliteit opvolgen van energiebesparende investering volgens protocollen als IPMVP worden steeds belangrijker en zijn via ons platform efficiënt op te volgen.

Energiemonitoring om uw facturen op te volgen.

De facturen van uw leveranciers worden automatisch geïmporteerd. Afwijkingen tussen de werkelijke factuurkosten en de aan de hand van contracten berekende kosten worden automatisch gesignaleerd.

Meer info over energiemonitoring nu op www.cenergie.be.

Tags

Energiemonitoring |